Finansiering av förlängningen av spårvagnslinjen Rabat, Marockos huvudstad

Finansiering av förlängningen av spårvagnslinjen Rabat, Marockos huvudstad

Europeiska investeringsbanken (EIB) har meddelat att projektet kommer att förlängas för förlängningen av spårvagnslinjen Rabat Sale och kommer att ge ny finansiering på € 50 miljoner euro. I den första fasen av projektet meddelade banken, som gav betydande ekonomiskt stöd i 2011, att det också kommer att stödja projektet som ska genomföras för förlängning av linjen. Det anfördes att utbyggnaden kommer att bestå av 7 km och 13 stationer totalt, medan 4 station och 2.4 km och 9 km förlängningar kommer att realiseras i Rabat och 4.6 km Sale.

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar