Den lägsta tjänstemannen lön; 2019 år blir 2.827 TL i juli

01 2017, från och med augusti 2018, som täcker åren 2019-4. Förhandlingarna om transporttjänsten för den offentliga personalen i perioden ingicks med ett avtal. Transportansvarig-Sen, 15 har uppnått en stor framgång i kollektivavtalet genom att underteckna det nya förvärvet.

NÄSTA STATSVERKSÄTTARENS MÅNAD; 2019 kommer att bli 2.827 TL IN JULI

Som ett resultat av långa förhandlingar kommer lönerna för offentliga tjänstemän att öka. % 2018 +% 4 för året 3,5. För 2019,% 4 +% 5. I detta sammanhang är den kumulativa ökningstakten i 2018% 7.64, och den kumulativa ökningstakten i 2019 är 9,20. Den tvååriga kumulativa ökningstakten är 17.54%. Inom ramen för dessa satser (den enskilde tjänsten på 13-nivån i 1) är den lägsta tjänstemänslön för närvarande 2.405 TL; I juli kommer 2019 lön vara TL 2.827. Således kommer den totala lönen för 422 TL att ökas.

Kollektivavtal Memorandum inklusive våra prestationer avseende vår servicelinje är som följer.

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar