Transport från Officer-Sen till generaldirektör för TCDD Transportation Inc. Veysi Kurt

Transport Officer-Sen från TCDD Transport Inc. General Manager Kurt Veys besök: Kan Cankes Transport Officer-Sen ordförande och vice ordförande İbrahim Uslu, hårt Kenan, TCDD Transport Inc. Generaldirektör Veysi Kurt besökte.

Generalsekreterare Cankesen och hans följeslagare Veysi Kurta, som utnämndes till General Manager för TCDD Transportation Corporation, önskade framgång till honom genom att överföra sina önskningar. och vårt lands ekonomi är redo att fullgöra våra uppgifter för att skapa mervärde.

Generaldirektör Veysi Kurt uttryckte sin tacksamhet för besöket och uttryckte sin tacksamhet för besöksbesökens och kvinnokommissionens besök.

Vid mötet var Ankara 3s grenpresident Atilla Demirtunç och kvinnliga kommissionens ordförande Özlem Demir närvarande.

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar