Generaldirektoratet för DTD - TCDD Held

DTD - TCDD: s generaldirektorat: DTD har börjat arbeta för att påskynda den privata sektorns medverkan med att järnvägstransporterna har börjat i 01 sedan januari 2017.

Åsikter och förslag om offentliggjorda föreskrifter, nätverksanmälan, tariffer och praxis samlades in och vidarebefordrades till de närstående institutionerna.

TCDD Capacity Management Department, diskutera synpunkter och förslag som DTD oss ha budskap för att göra bedömningar om TCDD järnvägsnätet och branschpraxis på 22 March 2017 har haft ett möte med DTD styrelse.

Mötet deltog av TCDDs vice vd Ali İhsan Uygun, TCDD Kapacitetshanteringsavdelningschef Halim Özgümüş och hans team, DTD-ordförande Özcan Salkaya och övriga styrelseledamöter.

Under mötet delades ömsesidiga åsikter och åsikter utbytes om de metoder och studier som gjordes och planerades för framtiden.

TCDD-tjänstemän gjorde en omfattande presentation till medlemmarna i DTD: s styrelse om aktiviteter och praxis för nätverksmeddelande och kapacitetshantering. Därefter gjorde DTD en presentation med problem och förslag från dess medlemmar.

Det anfördes att fortsättningen av sådana möten regelbundet efter det effektiva mötet skulle vara mycket fördelaktigt när det gäller att lösa problemen och utveckla sektorn.

Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar