Moldavien tecknar finansieringsavtal med Europeiska investeringsbanken för återuppbyggnad av järnvägsinfrastruktur

Moldaviens undertecknade finansieringsavtal med Europeiska investeringsbanken för förnyelse av järnvägsinfrastruktur: Moldaviens ministerium antog förslaget till lag om godkännande av finansieringsavtalet mellan Republiken Moldavien och Europeiska investeringsbanken om projekt för byggande och förnyelse av järnvägsinfrastruktur. 26 september Avtalet, som undertecknades i Chisinau den September 2016, förutsätter överföring av total finansiering på € 52,5 miljoner.


Enligt uttalandet från Moldaviens ministerium för transport och väginfrastruktur syftar det till att förnya 11 dieseldrivna lokaler, järnvägsinfrastruktur (linjer) och tekniska konsulttjänster inom ramen för nämnda kontrakt.


Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar