71 av malatians nöjda med MOTAŞs tjänster

71-procenten av malatierna är nöjda med MOTAŞs tjänster: MOTAŞ, som utför kollektivtrafik i Malatya, genomförde en undersökning i mars för att mäta kundtillfredsställelse och lära sig kraven.


I ett uttalande från Motas, enligt TurkStat data, vilket är 62% tillfredsställelse i Turkiet påminde kollektivtrafik; Anket vår undersökning visar att vi har överskridit denna nivå. I undersökningen som genomfördes av en oberoende organisation med totalt 6 tusen personer, blev 5 tusen i bussar och tusen passagerare i spårvagnar frågade 11 tillfredsställelsespørgsmålet. Som ett resultat av undersökningen dras slutsatsen att 71% av passagerarna är nöjda med vår service.

En undersökning kommer att användas i beslutsposten som ska tas "
Vi har mottagit kundernas krav och klagomål med den undersökning som vi har initierat för att öka kundtillfredsställelsen till de högsta nivåerna inom kollektivtrafiken i Malatya. De önskemål och klagomål vi mottar kommer att återspeglas i de beslut som vi fattar om kollektivtrafik. Vi kommer att ta hänsyn till dessa krav i alla beslut vi fattar
MOTAS-tjänstemän uppgav att undersökningen kommer att upplysa dem när det gäller de beslut som ska fattas och gav detaljerad information om undersökningen. Under undersökningen ställdes passagerare frågor som väntetider vid stopp, tillräcklighet för antalet resor, bussens säkerhet, bussbeläggningar, adekvat skyltar och riktningar vid stopp, om vänt- och sittplatser vid stoppen var tillräckliga.

"84% AV FOLKAR FINNS BUS SÄKER"
Om väntetiderna vid stoppen är på önskad nivå svarar 68% av passagerarna på "lämplig kännedom, medan antalet resor är tillräckliga, 63% av passagerarna är" positiva ", bussbeläggningsgraden är lämpliga och 55% av passagerarna är" lämpliga ". svarade han.

66% av de svarande uppgav att sittplatser och väntningsområden vid stoppen var tillräckliga, 72% uppgav att rutningen och markeringen vid stoppen var tillräckliga och 84% uppgav att bussarna var säkra.
Medan 11 uppgav att de var nöjda med fordonens renlighet, sa 82 att de var nöjda med sin personal attityd och beteende, och 83 sa att de var nöjda med sin kommunikation med kunden.

Dessutom uppgav 70 av deltagarna att de inte hade några kommunikationsproblem vid överföring av klagomål och förslag till MOTAŞ, medan 56 uttryckte tillfredsställelse med kommunikationen, medan problemen som levererades till MOTAŞ löstes i stor utsträckning och XNUMX var nöjd i den meningen. MOTAŞ-tjänstemän uppgav att de har påskyndat upprättandet av callcenter som tidigare inleddes för att öka denna nivå.

Ett annat resultat som återspeglas i undersökningen är kundtillfredsställelse med bussar. Detta återspeglades också i undersökningen som% 69.
Å andra sidan har% 80 av de svarande inte en bil; det sade.

MOTAS-tjänstemän uppgav att undersökningsresultaten utvärderades; Müşteri Medan kundnöjdhet i bussar återspeglas i undersökningarna som 69%, fann vi att tillfredsställelsemängden i svaren på samma frågor i spårvagnar är 74%.
Tillfredsställelseshastighet med avseende på spårvagnar är fast besluten att vara låg passagerartäthet. I detta avseende accelererades arbetet med de trambusköp som vårde borgmästaren Ahmet Çakır. Förhoppningsvis kommer vi att inse köp av fordon som minimerar passagerartätheten så snart som möjligt.
När vi tittar på resultaten från undersökningen ser vi att vår genomsnittliga tillfredsställelse är 71%. Detta är ett resultat av högre än genomsnittet i Turkiet. Som ett resultat av de studier som vi ska genomföra mot bakgrund av de resultat vi har uppnått, strävar vi efter att bära detta resultat ännu högre.

Sådana undersökningar kommer att fortsätta under vissa perioder för att hålla puls hos våra passagerare och att svara på krav som varierar i tid.Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar