Europeiska järnvägsbyrån (ERA) - den enda järnvägsförvaltningen i Europa

Den europeiska järnvägsbyrån (ERA), 28, sade att enligt den gemensamma framtidsvisionen för europeiska järnvägs- och infrastrukturföretag (CER) och dess dotterbranschorganisation i februari skulle den omvandlas till ett enda säkerhetscertifikat och fordonsmyndighet för Europa.
Förslaget planeras att föreslås av Europeiska kommissionens generaldirektorat inom ramen för det fjärde järnvägspaketet. Således kommer ERA att vara ett centralt direktorat som stöds av nationella eller multinationella kontor med lokal kunskap och inflytande, och kommer att tillhandahålla säkerhetscertifikat för järnvägsföretag.
CER-direktören Libor Lochman: bulun Närvaron av en järnvägsmyndighet i Europa, förenkling av administrativa förfaranden och eliminering av onödiga nationella bestämmelser kommer att möjliggöra teknisk överensstämmelse. "Han sa. På detta sätt kontrolleras en konkurrenskraftig och öppen europeisk järnvägsmarknad av den europeiska administrationen.
Källa: Järnvägstidningen


Järnvägsnyhetssökning

Var den första att kommentera

Yorumlar